Instalujemy, przyłączamy i remontujemy
GAZ / C.O. / WODĘ / KANALIZACJĘ

Skocz do: zawartość

Referencje

Adekwatni_klienci:

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2017
  Dom Studnencki nr 5 i nr 6, ul. Rocha 11a Poznań

  Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż z dodatkowymi zbiornikami wody w DS. 5 i DS. 6. W każdy obiekt wbudowano:
  - zestaw hydroforowy o wydajności ponad 10 l/s
  - zbiorniki wody o łącznej pojemności 25m3
  - 25 hydrantów wewnętrznych HP25 i HP52
  - 25 szkrzynek z zaworami hydrantowymi ZH52
  - 280m instalacji stalowej ocynkowanej dn100, 80, 65, 52, 25

 • Wielkopolskie Centrum Onkologi

  ROK 2017

  Przebudowa instalacji hydrantowej wraz z montażem skrzynki hydrantowej w budynku kantoru w WCO w Poznaniu, ul. Garbary 15. 

 • WSK Poznań

  ROK 2016

  Wymiana skorodowanej instalacji służącej jako p.poż. oraz zasilania maszyn i urządzeń w hali magazynowej. Wymieniono 150 metrów rury stalowej 3" wraz z posejściami do hydrantów. Prace na wysokości 3,5  metra.

 • SM Osiedle Młodych

  ROK 2015
  Os. Czecha 77, Poznań

  Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w 19-sto kondygnacyjnym budynku mieszklanym. Budynek został wyposażony w nowy zestaw hydroforowy z dwoma pompami o wydajności 10l/s, instalację p.poż. z rur ocynkowanych 3" prowadzoną przez dwie klatki schodowe, które zostały spięte w 1 obieg na najniżej i najwyzszej kondygnacji.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2015
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5,7,9,11

  Lokalizacji i usunięcie awarii wodociągowej dn 50. Wspólnota miała bardzo duże ubytki na wodzie wskazywała na to bardzo duża różnica pomiędzy licznikiem głównym, podlicznikami.

  Wymiana poziomu instalacji wodociągowej wraz z zaworami podpionowymi w korytzarzu piwnicy.

  Po przeglądzie kamerą inspekcyjną stwierdzono oblepienie ścianek rur w poziomie kanalizacji sanitarnej oraz kontrspad na przyłączu do studzienki. Wszystko wymieniono na PCW 160mm.

  Zdjęcie izolacji c.o. z słomy i gipsu. Montaż izolacji z pianki PUR steinorm oraz izolacja podejść do pionów z pianki miękkiej PE.

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2015

  • Przeniesienie studni wodomierzowej przy boisku do hokej na trawie. 
  • Usunięcie awarii pomp do kanalizacji samitarnej oraz czyszczenie studni przy przystani z kajakami.
  • Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji w parkingach podziemnych Centrum Wykładowego

   

 • SM Osiedle Młodych

  ROK 2015
  Os. Piastowskie 117a, Poczta Polska 

  Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w 2kondygnacyjnym budynku magazynowo-biurowym. W budynku wykonano rozdział instalacji wodnej i hydrantowej (2 nowe osobne opomiarowania). W pierwszej kolejności wykonano instalacje stalową dn 80,65, zamontowano 8 hydrantów dn50 z wężem płasko składanym, wykonano instalacje wodną PP 25-50, wykonano nowe opomiarowanie wraz z elekrozaworami oraz usunięto starą instlację.

 • WSK Poznań

  ROK 2015

  Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w hali produkcyjnej. Wymieniono 120 metrów rury stalowej 4" wraz z posejściami do hydrantów. Prace na wysokości 4-6metrów.

 • Szkoły, przedszkola, internaty

  ROK 2015
  Przedszkole Mali Eurojpeczycy

  Wymiana poziomu instalacji wody zimnej z skorodowanej stalowej na rury polipropylenowe dn20-40. Wykonanie nowej instalacji hydrantowej stalowej skręcanej dn25-40.

 • Wielkopolskie Centrum Onkologi

  ROK 2014

  Przerobienie/remont instalacji przeciwpożarowej, zwiększenie średnic, układanie nowych odcinków, montaż nowych hydranrów p.poż.