Instalujemy, przyłączamy i remontujemy
GAZ / C.O. / WODĘ / KANALIZACJĘ

Skocz do: zawartość

Referencje

Adekwatni_klienci:

 • POSiR

  ROK 2017
  TERMY MALTAŃSKIE ul. Termalna 1, Poznań

  Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach sanitariatów w strefie rekraacyjnej oraz ratowników. Przegląd kamerą inspekcyjną kanalizacji sanitarnej oraz prysznicowej.

 • SM Grunwald

  ROK 2017
  ul. Arciszewskiego 29, Poznań

  Naprawa i remont poziomu i pionów instalacji gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazowej  w 11 piętrowym budynku mieszkalnym . Prace obejmowało 121 mieszkań.

 • SM Grunwald

  ROK 2017
  ul. Arciszewskiego 35 A-P, Poznań

  Roboty polegające na uszczelnieniu oraz wymianie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym . Prace obejmowało 160 mieszkań.

 • POSiR

  ROK 2016
  TERMY MALTAŃSKIE ul. Termalna 1, Poznań

  Usunięcie awarii źle zgrzanej rury polipropylenowej z wkładką aluminiową PP 75 w prysznicach damskich. Zamykanie i spuszczanie cieplej wody, przewijanie zaworu dn65 i kształtek. Prace w godzinach nocnych

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2015
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5,7,9,11

  Lokalizacji i usunięcie awarii wodociągowej dn 50. Wspólnota miała bardzo duże ubytki na wodzie wskazywała na to bardzo duża różnica pomiędzy licznikiem głównym, podlicznikami.

  Wymiana poziomu instalacji wodociągowej wraz z zaworami podpionowymi w korytzarzu piwnicy.

  Po przeglądzie kamerą inspekcyjną stwierdzono oblepienie ścianek rur w poziomie kanalizacji sanitarnej oraz kontrspad na przyłączu do studzienki. Wszystko wymieniono na PCW 160mm.

  Zdjęcie izolacji c.o. z słomy i gipsu. Montaż izolacji z pianki PUR steinorm oraz izolacja podejść do pionów z pianki miękkiej PE.

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2015

  • Przeniesienie studni wodomierzowej przy boisku do hokej na trawie. 
  • Usunięcie awarii pomp do kanalizacji samitarnej oraz czyszczenie studni przy przystani z kajakami.
  • Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji w parkingach podziemnych Centrum Wykładowego

   

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

  ROK 2015

  Usuwanie awarii poziomu isntalacji wodociągowej w lokalu przy ul. Kopanina 39. Wymiana skorodowane rury stalowej na rurę PE 63mm.

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

  ROK 2013

  Skręcenie, regulacja zaworów grzejnikowych, likwidacja zaworu czerpalnego, odpowietrzenie grzejników, uzupełnienie wody w instalacji c.o., naprawa instalacji c.o. w piwnicy: ul. Nadolnik 13, 14, 16, 17 Plac Cyryla Ratajaskiego 6A, Wilczak 4

 • WSK Poznań

  ROK 2013

  Przerobienie zaworów grzejnikowych wraz z zaworami powrotnymi, płukanie grzejników

 • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza

  ROK 2013

  Usuwanie awarii wody w hali K-2 Boks nr 85