Instalujemy, przyłączamy i remontujemy
GAZ / C.O. / WODĘ / KANALIZACJĘ

Skocz do: zawartość

Referencje

Adekwatni_klienci:

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2017
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasińskiego 15/17 a,b,c w Poznaniu

  Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z powodu częstego zalewania piwnic oraz podwórza rozdzielono kanalizację deszczową od sanitarnej (wykonano 2 osobne instalacje) oraz wstawiono zasuwy przeciwburzowe w instalacji sanitarnej przed włączeniem się w sieć ogólnospławną.

 • POSiR

  ROK 2017
  TERMY MALTAŃSKIE ul. Termalna 1, Poznań

  Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach sanitariatów w strefie rekraacyjnej oraz ratowników. Przegląd kamerą inspekcyjną kanalizacji sanitarnej oraz prysznicowej.

 • Wielkopolskie Centrum Onkologi

  ROK 2016

  Filmowanie, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku w WCO w Poznaniu, ul. Garbary 15. 

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2016
  ul. Działowa 6, 8, 10, Poznań

  Wymiana kanalizacji podposadzkowej w pomieszczeniach piwniycznych. Rozkucie posadzki, wykopy, wynoszenie ziemi, wymiana rur żeliwnych na PCW 160mm, zasypanie piaskiem, odtworzenie posadzek.

 • POSiR

  ROK 2015
  TERMY MALTAŃSKIE ul. Termalna 1, Poznań

  Udrożnienie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej 3 ciągów kanalizacji podposadzkowej oraz sieci zewnętrznej. Czyszczenie myjką ciśnieniową, spiralą mechaniczną, wozem ciśnieniowym WUKO, filmowanie kamerą inspekcyjną.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2015
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5,7,9,11

  Lokalizacji i usunięcie awarii wodociągowej dn 50. Wspólnota miała bardzo duże ubytki na wodzie wskazywała na to bardzo duża różnica pomiędzy licznikiem głównym, podlicznikami.

  Wymiana poziomu instalacji wodociągowej wraz z zaworami podpionowymi w korytzarzu piwnicy.

  Po przeglądzie kamerą inspekcyjną stwierdzono oblepienie ścianek rur w poziomie kanalizacji sanitarnej oraz kontrspad na przyłączu do studzienki. Wszystko wymieniono na PCW 160mm.

  Zdjęcie izolacji c.o. z słomy i gipsu. Montaż izolacji z pianki PUR steinorm oraz izolacja podejść do pionów z pianki miękkiej PE.

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2015

  • Przeniesienie studni wodomierzowej przy boisku do hokej na trawie. 
  • Usunięcie awarii pomp do kanalizacji samitarnej oraz czyszczenie studni przy przystani z kajakami.
  • Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji w parkingach podziemnych Centrum Wykładowego

   

 • Szkoły, przedszkola, internaty

  ROK 2015
  Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Norwida

  Wymiana kanalizacji podposadzkowej oraz przyłącza do studni. Wymiana rur żeliwnych na PCW 110-160, odtworzenie posadzek i nawierzchni do stanu pierwotnego. Wymiana przyłącza kanalizacji zniszczonego przez korzenie drzewa z budynku do studni.

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2014

  Wykonanie nowego poziomu kanalizacji sanitarnej w kanale technicznym Domu Studenckiego nr 4 na terenie Kampus Piotrowo. Wykonano kanał PCW 160 wraz z podejściami do pionów. Konieczne było przerobienie niektórych podejść wodnych i centralnego ogrzewania, które kolidowały z nową kanalizacją.

 • SM Grunwald

  ROK 2014

  Wymiana kanalizacji podposadzkowej w budynku mieszkalnym ul. Ściegiennego 55-67. Wykucie posadzki, odkopanie i wymiana rur żeliwnych na PCW 160.