Instalujemy, przyłączamy i remontujemy
GAZ / C.O. / WODĘ / KANALIZACJĘ

Skocz do: zawartość

Referencje

Adekwatni_klienci:

 • SM Grunwald

  ROK 2017
  ul. Kuźnicza 6-18, Poznań

  Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie doprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej /od węzła do mieszkań/ wraz z likwidacją piecyków kąpielowych w 154 mieszkaniach. 

 • SM Grunwald

  ROK 2017
  ul. Arciszewskiego 35 A-P, Poznań

  Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie doprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej /od węzła do mieszkań/ wraz z likwidacją piecyków kąpielowych w 160 mieszkaniach.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2017
  Plac Waryńkiego 4, 4a, ul. Nowy Świat 5; Poznań

  Prace związane z doprowadzeniem nowej instalacji ciepłej wody do 50 mieszkań. W pierwszej kolejności zostały rozprowadzone rury w 10 pionach po 5 mieszkań, wykonanie nowego poziomu w piwnicy oraz dostawa i uruchomienie nowego wymiennika w węźle cieplnym. Po napełnienu poziomu ciepłej wody, przystąpiono do likwidacji piecyków gazowych w mieszkaniach i podłączanie do nowej instalacji.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2016
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Galla 7, 7A w Poznaniu

  Wykonanie poziomu instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowych pionów i instalacji w mieszkaniach, demontaż term gazowych, wymiana/montaż wodomierzy na radiowe. Przewbudowa pomieszczenia i wykonanie węzła c.o. i c.w.u. . Przełączęnie instalcji centralnego ogrzewania.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2016
  Plac Waryńkiego 1, ul. Szpitalna 3 i 5; Poznań

  Prace związane z doprowadzeniem nowej instalacji ciepłej wody do 50 mieszkań. W pierwszej kolejności zostały rozprowadzone rury w 10 pionach po 5 mieszkań, wykonanie nowego poziomu w piwnicy oraz dostawa i uruchomienie nowego wymiennika w węźle cieplnym. Po napełnienu poziomu ciepłej wody, przystąpiono do likwidacji piecyków gazowych w mieszkaniach i podłączanie do nowej instalacji.

 • POSiR

  ROK 2016
  TERMY MALTAŃSKIE ul. Termalna 1, Poznań

  Usunięcie awarii źle zgrzanej rury polipropylenowej z wkładką aluminiową PP 75 w prysznicach damskich. Zamykanie i spuszczanie cieplej wody, przewijanie zaworu dn65 i kształtek. Prace w godzinach nocnych

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2015
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5,7,9,11

  Lokalizacji i usunięcie awarii wodociągowej dn 50. Wspólnota miała bardzo duże ubytki na wodzie wskazywała na to bardzo duża różnica pomiędzy licznikiem głównym, podlicznikami.

  Wymiana poziomu instalacji wodociągowej wraz z zaworami podpionowymi w korytzarzu piwnicy.

  Po przeglądzie kamerą inspekcyjną stwierdzono oblepienie ścianek rur w poziomie kanalizacji sanitarnej oraz kontrspad na przyłączu do studzienki. Wszystko wymieniono na PCW 160mm.

  Zdjęcie izolacji c.o. z słomy i gipsu. Montaż izolacji z pianki PUR steinorm oraz izolacja podejść do pionów z pianki miękkiej PE.

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

  ROK 2015

  Usuwanie awarii poziomu isntalacji wodociągowej w lokalu przy ul. Kopanina 39. Wymiana skorodowane rury stalowej na rurę PE 63mm.

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

  ROK 2015

  Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w posadzce i podstropowo w lokalu Muchos Potatos przy ul. Nowiejskiego. Nasza firma na podstawie wizji lokalnej oraz pomocy kamery inspekcyjnej zlokalizowała przebieg instalacji oraz miejsca przeciwspadków. Wytyczyliśmy nową trasę, ułożyliśmy instalację zgosnie ze sztuką, odtworzyliśmy posadzkę do stanu pierwotnego.

 • Szkoły, przedszkola, internaty

  ROK 2015
  Przedszkole Mali Eurojpeczycy

  Wymiana poziomu instalacji wody zimnej z skorodowanej stalowej na rury polipropylenowe dn20-40. Wykonanie nowej instalacji hydrantowej stalowej skręcanej dn25-40.