Instalujemy, przyłączamy i remontujemy
GAZ / C.O. / WODĘ / KANALIZACJĘ

Skocz do: zawartość

Referencje

Adekwatni_klienci:

 • SM Osiedle Młodych

  ROK 2016
  os. Bohaterów II Wojny Światowej 81-86

  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 6-cio klatkowym bloku mieszkalnym. Zakres prac: wymiana grzejników żeliwnych na płytowe wraz z zaworami termostatycznymi – 290 zt.; wymiana instalacji w mieszkaniach ze stalowych na miedziane – 1635m; wymiana poziomów instalacji na rury stabilizowane włóknem szklanym wraz z montażem izolacji – 615 m.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2016
  ul. Działowa 6, 8, 10, Poznań

  Wymiana kanalizacji podposadzkowej w pomieszczeniach piwniycznych. Rozkucie posadzki, wykopy, wynoszenie ziemi, wymiana rur żeliwnych na PCW 160mm, zasypanie piaskiem, odtworzenie posadzek.

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

  ROK 2015
  ul. Nowe Zagórze 9, 11, ul. Wieżowa 71 Poznań

  Całkowita wymiana instalacji gazowej. Wymina rur stalowych w piwnicach i 3 klatkach schodowych, wykonanie podejść do gazomierzy, wymiana wewnętrznych instalacji w 14 mieszkaniach.

 • POSiR

  ROK 2015
  TERMY MALTAŃSKIE ul. Termalna 1, Poznań

  Udrożnienie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej 3 ciągów kanalizacji podposadzkowej oraz sieci zewnętrznej. Czyszczenie myjką ciśnieniową, spiralą mechaniczną, wozem ciśnieniowym WUKO, filmowanie kamerą inspekcyjną.

 • SM Osiedle Młodych

  ROK 2015
  Os. Czecha 77, Poznań

  Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w 19-sto kondygnacyjnym budynku mieszklanym. Budynek został wyposażony w nowy zestaw hydroforowy z dwoma pompami o wydajności 10l/s, instalację p.poż. z rur ocynkowanych 3" prowadzoną przez dwie klatki schodowe, które zostały spięte w 1 obieg na najniżej i najwyzszej kondygnacji.

 • SM Grunwald

  ROK 2015
  ul. Wolska 1/3, Poznań

  Wymiana zaworów przy gazomierzach. Próba szczelności w mieszkaniach. Wymiana wewnętrznych instalacji gazowych miedzianych na zacisk. Prace obejmowoło 54 mieszkania

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2015
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5,7,9,11

  Lokalizacji i usunięcie awarii wodociągowej dn 50. Wspólnota miała bardzo duże ubytki na wodzie wskazywała na to bardzo duża różnica pomiędzy licznikiem głównym, podlicznikami.

  Wymiana poziomu instalacji wodociągowej wraz z zaworami podpionowymi w korytzarzu piwnicy.

  Po przeglądzie kamerą inspekcyjną stwierdzono oblepienie ścianek rur w poziomie kanalizacji sanitarnej oraz kontrspad na przyłączu do studzienki. Wszystko wymieniono na PCW 160mm.

  Zdjęcie izolacji c.o. z słomy i gipsu. Montaż izolacji z pianki PUR steinorm oraz izolacja podejść do pionów z pianki miękkiej PE.

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2015

  • Przeniesienie studni wodomierzowej przy boisku do hokej na trawie. 
  • Usunięcie awarii pomp do kanalizacji samitarnej oraz czyszczenie studni przy przystani z kajakami.
  • Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji w parkingach podziemnych Centrum Wykładowego

   

 • SM Osiedle Młodych

  ROK 2015
  Os. Piastowskie 117a, Poczta Polska 

  Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w 2kondygnacyjnym budynku magazynowo-biurowym. W budynku wykonano rozdział instalacji wodnej i hydrantowej (2 nowe osobne opomiarowania). W pierwszej kolejności wykonano instalacje stalową dn 80,65, zamontowano 8 hydrantów dn50 z wężem płasko składanym, wykonano instalacje wodną PP 25-50, wykonano nowe opomiarowanie wraz z elekrozaworami oraz usunięto starą instlację.

 • Szkoły, przedszkola, internaty

  ROK 2015
  Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Norwida

  Wymiana kanalizacji podposadzkowej oraz przyłącza do studni. Wymiana rur żeliwnych na PCW 110-160, odtworzenie posadzek i nawierzchni do stanu pierwotnego. Wymiana przyłącza kanalizacji zniszczonego przez korzenie drzewa z budynku do studni.