Instalujemy, przyłączamy i remontujemy
GAZ / C.O. / WODĘ / KANALIZACJĘ

Skocz do: zawartość

Referencje

Adekwatni_klienci:

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2017
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasińskiego 15/17 a,b,c w Poznaniu

  Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z powodu częstego zalewania piwnic oraz podwórza rozdzielono kanalizację deszczową od sanitarnej (wykonano 2 osobne instalacje) oraz wstawiono zasuwy przeciwburzowe w instalacji sanitarnej przed włączeniem się w sieć ogólnospławną.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2017
  Plac Waryńkiego 1, ul. Szpitalna 3 i 5; Poznań

  Prace związane z rozprowadzeniem nowej instalacji centralnego ogrzewania do 50 mieszkań. Zakres prac: wymiana grzejników żeliwnych na płytowe wraz z zaworami termostatycznymi – 205 szt.; wymiana instalacji w mieszkaniach ze stalowych na miedziane – 1400m; wymiana poziomów instalacji na rury stabilizowane włóknem szklanym wraz z montażem izolacji – 500 m.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2017
  Plac Waryńkiego 4, 4a, ul. Nowy Świat 5; Poznań

  Prace związane z doprowadzeniem nowej instalacji ciepłej wody do 50 mieszkań. W pierwszej kolejności zostały rozprowadzone rury w 10 pionach po 5 mieszkań, wykonanie nowego poziomu w piwnicy oraz dostawa i uruchomienie nowego wymiennika w węźle cieplnym. Po napełnienu poziomu ciepłej wody, przystąpiono do likwidacji piecyków gazowych w mieszkaniach i podłączanie do nowej instalacji.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2016
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Galla 7, 7A w Poznaniu

  Wykonanie poziomu instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowych pionów i instalacji w mieszkaniach, demontaż term gazowych, wymiana/montaż wodomierzy na radiowe. Przewbudowa pomieszczenia i wykonanie węzła c.o. i c.w.u. . Przełączęnie instalcji centralnego ogrzewania.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2016
  Plac Waryńkiego 1, ul. Szpitalna 3 i 5; Poznań

  Prace związane z doprowadzeniem nowej instalacji ciepłej wody do 50 mieszkań. W pierwszej kolejności zostały rozprowadzone rury w 10 pionach po 5 mieszkań, wykonanie nowego poziomu w piwnicy oraz dostawa i uruchomienie nowego wymiennika w węźle cieplnym. Po napełnienu poziomu ciepłej wody, przystąpiono do likwidacji piecyków gazowych w mieszkaniach i podłączanie do nowej instalacji.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2016
  ul. Działowa 6, 8, 10, Poznań

  Wymiana kanalizacji podposadzkowej w pomieszczeniach piwniycznych. Rozkucie posadzki, wykopy, wynoszenie ziemi, wymiana rur żeliwnych na PCW 160mm, zasypanie piaskiem, odtworzenie posadzek.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2015
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5,7,9,11

  Lokalizacji i usunięcie awarii wodociągowej dn 50. Wspólnota miała bardzo duże ubytki na wodzie wskazywała na to bardzo duża różnica pomiędzy licznikiem głównym, podlicznikami.

  Wymiana poziomu instalacji wodociągowej wraz z zaworami podpionowymi w korytzarzu piwnicy.

  Po przeglądzie kamerą inspekcyjną stwierdzono oblepienie ścianek rur w poziomie kanalizacji sanitarnej oraz kontrspad na przyłączu do studzienki. Wszystko wymieniono na PCW 160mm.

  Zdjęcie izolacji c.o. z słomy i gipsu. Montaż izolacji z pianki PUR steinorm oraz izolacja podejść do pionów z pianki miękkiej PE.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2014
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kantaka 2 i 4 w Poznaniu

  Wymiana poziomu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych na rury z polipropylenu stabilizowanego włóknem szklanym wraz z zaizolowanie i podłączeniem się do starego układu c.o. (Etap I). Wykonanie nowych pionów instalacji c.o. na klatach schodowych kamienicy wraz z zamontowaniem indywidualnych ciepłomierzy dla mieszkańców (Etap II). Przebudowa pomieszczenia technicznego i wykonanie wymiennika ciepłej wody użytkowej oraz podłączenie ciepłej wody dla mieszkańców.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2013
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hetmańska 35-43 w Poznaniu

  Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z powodu częstego zalewania piwnic rozdzielono kanalizację deszczową od sanitarnej, wykonano 2 osobne nitki oraz wstawiono zasuwy przeciwburzowe w instalacji sanitarnej przed włączeniem się w sieć ogólnospławną. Wykonano wentylację piwnic, usunięto świetliki i wykonano nowy chodnik.

 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  ROK 2012
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głogowska 40 w Poznaniu

  Wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym - stara instalacja nie spełniała wymagań technicznych (zamurowana w ścianach). Na klatkach schodowych rury stalowe spawane, poziom instalacji przeprowadzono przez czynną kuchnię restauracji Magnolia. Instalacje w 10 mieszkaniach wykonano z rur miedzianych łączonych kształtkami zaciskowymi Viega. Wiercenie otworów do uchwytów rury wykonano przy użyciu wiertarki z wbudowanym odkurzaczem.