Instalujemy, przyłączamy i remontujemy
GAZ / C.O. / WODĘ / KANALIZACJĘ

Skocz do: zawartość

Referencje

Adekwatni_klienci:

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2017
  Dom Studnencki nr 5 i nr 6, ul. Rocha 11a Poznań

  Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż z dodatkowymi zbiornikami wody w DS. 5 i DS. 6. W każdy obiekt wbudowano:
  - zestaw hydroforowy o wydajności ponad 10 l/s
  - zbiorniki wody o łącznej pojemności 25m3
  - 25 hydrantów wewnętrznych HP25 i HP52
  - 25 szkrzynek z zaworami hydrantowymi ZH52
  - 280m instalacji stalowej ocynkowanej dn100, 80, 65, 52, 25

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2015

  • Przeniesienie studni wodomierzowej przy boisku do hokej na trawie. 
  • Usunięcie awarii pomp do kanalizacji samitarnej oraz czyszczenie studni przy przystani z kajakami.
  • Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji w parkingach podziemnych Centrum Wykładowego

   

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2015

  Wymiana dwóch wymienników ciepła centralnego ogrzewania dla Centrum Wykładowego i Biblioteki Technicznej

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2014

  Wykonanie nowego poziomu kanalizacji sanitarnej w kanale technicznym Domu Studenckiego nr 4 na terenie Kampus Piotrowo. Wykonano kanał PCW 160 wraz z podejściami do pionów. Konieczne było przerobienie niektórych podejść wodnych i centralnego ogrzewania, które kolidowały z nową kanalizacją.

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2011 (1 etap) i 2013 (2 etap)

  Prace remontowe budowlane i sanitarne w pomieszczeniach przyziemia Domu Studenckiego nr 2 na terenie Kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej. Wymiana kanalizacji podposadzkowej w budynku DS2 polegały na zerwaniu posadzek betonowych, wykonaniu wykopu, demontażu rur żeliwnych o średnicy 150mm, montażu rurociągu PCW 160mm, wykonaniu podejść podpionowych, całkowitej wymianie gruntu na piasek, wykonanie posadzek betonowych, wymiana przyłącza z budynku do studzienki. 

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2012

  Wymiana poziomu instalacji zimnej wody rur stalowych na rury z polipropylenu. Wstawiono zawWymiana zaworów instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej Domu Studenckiego nr 4 na terenie Kampusu Piotrowo

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2011

  Prace w Domu Studenckim 4 polegały demontażu kabin i urządzeń sanitarnych w łazience, rozbiciu posadzek, rozebraniu odcinka żeliwnego odbierającego ścieki sanitarne z dwóch pionów, montaż dwóch osobnych podejść z rur PCV (po jednym dla każdego pionu), wymianą gruntu, odtworzenie posadzek ceramicznych i ponowny montaż kabin i urządzeń sanitarnych.

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2011

  Usunięcie awarii instalacji wodociągowej w trawniku przy budynku Wydziału Elektrycznego. Wymiana 2 kpl zasuw kołnierzowych oraz wymiana hydrantu naziemnego.

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2011

  Wykonanie instalacji wody ogrodowej przy budynkach rektoratu oraz kwestury wraz z przygotowaniem stanowiska do opomiarowania przez Aquanet S.A. w Poznaiu przy Placu M. Skłodowskiej-Curie 2 i 5

 • Politechnika Poznańska

  ROK 2011

  Naprawa odwodnienia liniowego "Aco-drain" oraz podejścia do rury spustowej przy budynku WBiIŚ. Wykonanie odwodnienia liniowego "Aco-drain" oraz dwóch wpustów ściekowych przy budynku Domu Studenckiego nr 3. Czyszczenie studzienek i rurociągów w obrębie DS1, DS2, DS-3, Hali A-15, A-16 A-17 i WBiIŚ na terenie Kampusu Piotrowo.