Instalujemy, przyłączamy i remontujemy
GAZ / C.O. / WODĘ / KANALIZACJĘ

Skocz do: zawartość

Dotacja unijna

Firma REMET z sukcesem zrealizowała projekt inwestycyjny, który otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (www.wrpo.wielkopolskie.pl), Działanie 1.2 Schemat I. Środki unijne umożliwiły współfinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania, które zwiększają potencjał firmy, wprowadzają do naszych prac innowacyjne rozwiązania i nowoczesne narzędzia. W 2010 r. zakupiliśmy:

Urządzenia jak i oprogramowanie służą do realizacji wielu prac instalacyjno – budowlanych. Dzięki inwestycji możliwe było polepszenie standardów dotychczasowych usług firmy REMET (budowa, remonty i modernizacja, usuwanie awarii różnego typu instalacji), jak również wprowadzenie usług zupełnie nowych i wysoce konkurencyjnych na rynku Wielkopolski – gruntowy wymiennik ciepła, roboty fundamentowe, kruszenie wyeksploatowanych powierzchni betonowo-asfaltowych.

 

Koparko ładowarka połączona z młotem hydraulicznym i pompą zatapialną

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Program regionalny narodowa strategia spójności